ВНОС И ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОЛ

ПРОДУКТИ

Нитритна сол

Приложение:

   Нитритната сол се използва като консервиращ агент при преработката и производството на месни и рибни продукти. Употребата на готовата нитритна сол, за разлика от разделното прилагане на готварска сол и натриев нитрит, има следните технологически преимущества:

 - способства за запазването приятния естествено розов цвят на продуктите от месо и риба;

 - способства за формирането на специфичен приятен вкус и аромат;

 - улеснява дозирането в технологическия процес на обработката;

 - свежда  до минимум възможността за общо и локално предозиране на консервиращата съставка;

 - възпрепятства дългосрочно развитието на вредни микроорганизми в третирането с нитритна сол продукти;

- безопасна е за манипулация от страна на персонала.

 

Логистика:

  САЛЕКС БУЛ ООД доставя нитритна сол с автомобилен транспорт до склад на клиента.

 

Спецификация:

 

Нитритна сол със съдържание на натриев нитрит 0,4 %

Натриев хлорид (NaCl)

99,72 %

Влага

0,03 %

Калиев йодат

28 ÷ 55 mg/kg

Натриев нитрит (NaNO2 )

0.4 %

 

Нитритна сол със съдържание на натриев нитрит 0,5 %

Натриев хлорид (NaCl)

99,72 %

Влага

0,03 %

Калиев йодат

28 ÷ 55 mg/kg

Натриев нитрит (NaNO2 )

0.5 %

 

Нитритна сол със съдържание на натриев нитрит 0,6 %

Натриев хлорид (NaCl)

99,72 %

Влага

0,03 %

Калиев йодат

28 ÷ 55 mg/kg

Натриев нитрит (NaNO2 )

0.6 %

 

Опаковки:

  Торби по 25, 50 кг.

КОНТАКТИ

  • гр. Варна
  • бул. Чаталджа 20, вх. Б, ет. 1, офис 10
  • тел.: 052 314 321; 052 953 321
  • факс. 052 314 321
  • e-mail: r.petrova@salexbul.com
  • Лица за контакт:
  • Русанка Петрова – 0888 /922 199
  • Калоян Стоянов – 0886 /644 674

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ